Trending

การใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ในปริมาณที่สูงพอที่จะจัดการเก็บน้ำตาลจากเลือดเข้าเซลล์เพื่อทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับสู่ค่าปกติ ผู้ป่วยจึงเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด แต่ก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ โดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และใช้ยา เพียงเท่านี้ผู้ป่วยก็จะมีชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเหมือนคนทั่วไป ในเรื่องการใช้ยา มียาอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ยารับประทาน และยาฉีดอินซูลิน

การออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีและยังได้ประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต รวมทั้งน้ำหนักตัว นอกจากนี้ทำให้ผ่อนคลาย ลดความเครียดและความกังวลได้

อาหารสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวาน โรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อผู้คนทั่วโลก กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ท้าทายผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสู่วิถีชีวิตที่สมดุล ควบคู่ไปกับการรักษา อาหาร เปรียบเสมือน “ยา” ชนิดพิเศษ ที่ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และชะลอภาวะแทรกซ้อน มาเริ่มต้น เรียนรู้หลักการโภชนาการ และค้นพบตัวเลือกอาหาร “ดีต่อสุขภาพ” ที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อร่วมสร้างรากฐานสู่สุขภาพที่ดี

ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM) เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินหรือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินมาใช้ประโยชน์เป็นผลให้เกิดความผิดปกติของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย (WHO, 1997)

React Native Mobile Development

React Native Mobile Development was originally published in ckartisan on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Responsive Web Design Course

Responsive Web Design course เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา ส่วนแสดงผล front-end ของเว็บเพจให้สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์โดยใช้ Framework ที่ได้รับความนิยมเช่น Bootstrap และล่าสุดในช่วงท้ายของ Course เราได้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Backend ในแบบฉบับของภาษา basic PHP (vanilla PHP) อีกด้วย โดยจะครอบคลุมไปถึงการทำ Theme อย่างง่าย, Authentication, CRUD ร่วมกับ MySQL รวมถึงการ Deployment บน ShareHosting และ Virtual Machine

Laravel 8 Course

บทความรวบรวมสไลด์ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP บน Framework Laravel 8 (2021 -2023) โดยอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมไปจนถึงพัฒนาเป็น Application ง่ายๆ ได้ รวมทั้งเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา Laravel ได้

All About CentOS 7.x and Let’s Encrypt

วิธีทำ HTTPS ฟรีใน CentOS 7 โดยใช้ Let’s Encrypt มีวิธีการอย่างง่าย 3 ขั้นตอน ก่อนอื่น คือ ตรวจสอบ Environment ในเครื่องก่อนว่าเป็น Centos หรือป่าว (ระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน คำสั่งอาจจะต่างกันเล็กน้อย) มี Apache หรือป่าว ต่อมาก็จะดู Firewall ว่าอนุญาต HTTP และ HTTPS หรือป่าว และสุดท้ายก็ใช้คำสั่งเพื่อ register domain ของคุณที่ต้องการจะทำเป็น HTTPS

Deploy PHP Website on Heroku (No Framework)

บทความนี้จะอธิบายข้้นตอนการนำ PHP Script ขึ้น cloud ของ Heroku

Deploy PHP Laravel on Heroku

แนะนำการ Deploy PHP Laravel ขึ้น Heroku Server พร้อม Database Postgres

Most Popular Posts

ติดตามบทความใหม่ๆ ได้ที่นี่